Wspomnienie nieistniejącej, jarocińskiej kolejki wąskotorowej

Fotoreportaż z jednej z ostatnich imprez specjalnych dla hobbystów kolejowych jaka odbyła się wiosną 1988 r. na Jarocińskiej (Witaszyckiej KD).

W 1987 r. opracowano program, który zakładał zawieszenie kursowania pociągów Jarocińskiej KD, a w konsekwencji jej fizyczną likwidację. Mimo protestów, w kwietniu 1991 r. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej podpisał zarządzenie o zawieszeniu ruchu na kolejce z dn. 1 lipca 1991 r. W styczniu 1992 r. za spawą wizyty ekipy niemieckiego czasopisma „Eisenbahnkurier” Niemcy planowali odkupić w całości witaszycką kolejkę i wykorzystać ją dla celów turystycznych. Chcieli nawet podnieść most kolejowy nad drogą Jarocin – Pleszew o 70 cm, tak aby TIR-y mogły pod nim swobodnie przejeżdżać. Również samorządy lokalne próbowały przejąć linię i uruchomić przewozy, jednak ostatecznie zrezygnowały z tego pomysłu.
25 czerwca 1992 r. Dyrektor Generalny PKP zarządził likwidację Jarocińskiej Kolei Dojazdowej. Bajki Ignacego Krasickiego wiecznie żywe: „Gdy więc wszystkie sposoby ratunku upadły, wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły”.
Norbert  Tkaczyk
Źródło: Młody Technik 1988 lub 1989. (niestety, nie oznaczyłem tego materiału stąd możliwa rozbieżność dat

 

)

Dodaj komentarz