Łódź Kaliska

Krótki spacer po remontowanym i przebudowywanym dworcu

Łódź Kaliska z dawnych lat kojarzy mi się z szarym i nigdy nie dokończonym dworcem wyspowym. W I dekadzie XXI wieku tylko tory przy peronach I – III przy al. Unii Lubelskiej były torami tranzytowymi. Część od strony al. Włókniarzy nie została skończona. Nie dokończono także elektryfikacji z tej strony. Wykorzystywano ją jako perony końcowe w kierunku Kutna. Obejście pozostawiało także wieje do życzenia a z czasem obiekt ulegał degradacji a jego przepustowość była ograniczona.

Obecnie remont torowiska, trakcji i urządzeń sterujących został zakończony. Perony IV – V są także peronami tranzytowymi po ukończeniu prac inżynieryjnym i torowym w listopadzie 2022 roku po ponad 20 latach od rozpoczęcia pierwotnej rozbudowy. Pierwotnie były także trzy jako czołowe od strony al. Włókniarzy. Zmodernizowano także łącznicę pomiędzy Łodzią Kaliską, posterunkiem odgałęźnym Retkinia a Łodzią Chojny w kierunku do Widzewa.

Prace dotyczące przebudowy hali dworca i oraz obejścia rozpoczęły się i mają potrwać do połowy 2025 roku. Założeniem projektu przebudowy jest pozostawienie trójnawowego charakteru dworca z bezpośrednim powiązaniem z nowym tunelem łączącym aleję Włókniarzy z ulicą Unii Lubelskiej.

opracowanie, zdjęcia, film: Przemysław Ślusarczyk | wszelkie prawa zastrzeżone

Dodaj komentarz