Stacja Giżycko

Małe reminiscencje z pobytu na Mazurach. Stację w dawnym Lötzen a powojennym, Lec i Łuczanach oddano do użytku w 1868 roku. Od sierpnia 1946 roku tak jak miasto przemianowana została na Giżycko, od spolszczonej formy nazwiska ewangelickiego kaznodziei i działacza ruchu mazurskiego – Gustawa Gizewiusza (Giżyckiego). Tak jak w wielu miejscach wraz z nastaniem polskiej … Dowiedz się więcej