Nasielska Kolej Dojazdowa w czerwcu 1979

Mały urywek z życia Nasielskiej Kolei Dojazdowej.

Warto zwrócić uwagę także na zabytkowe już dziś samochody: ciężarowy star jako omnibus, czy zaporożec.
Źródło: Jahrbuch Lokomotiven 2013 (Podszun).