Katastrofa kolejowa w Liegnitz 1905

Z archiwum kolejowego XX wieku 2 kwietnia 1905 roku na stacji Liegnitz (Legnica) zderzył się pociąg towarowy. Był prowadzony pruskim parowozem typu G 5.1 ze składem pasażerskim z maszyną pospieszną S 4 na czele. Poza notatką na zdjęciach nie znane są żadne informacje o okolicznościach tego wypadku. Oprócz pociągów uszkodzeniu uległa także nastawnia, w której … Dowiedz się więcej